Missie & visie

Wat is het doel?

Doel van de leerwerkcirkel is duurzaam werk voor mensen die (dreigen) stil (te) staan voor het ravijn naar arbeid en waar mogelijk scholing te bieden. De deelnemers kunnen laag of hoog opgeleid zijn, maar er is altijd een zekere afstand tot de arbeidsmarkt.

Triple Helix

We werken samen binnen de Triple Helix. Het zijn met name de ondernemers en het onderwijs/zorginstellingen die het initiatief voor de leerwerkcirkels ondersteunen en zij nemen de intermediairs en overheid in hun streven mee. De deelnemende persoon staat centraal en de samenwerkingspartners stellen in een open gesprek met een deelnemende persoon een toekomstplan op.

Nieuw is dat de ondernemers een centrale rol spelen in het bedenken van de ‘structuur’ (en met name het gebrek hieraan), waarmee gewerkt wordt

Statuten

Hier vindt u de statuten van de Coöperatie Leerwerkcirkel